BRIKKEVEV - 9 TIMER maks 8 personer

05.05.2024

Kurslærer: Toril Langseth (tlf 91 36 20 21)
Kursdager: Onsdager 16.oktober, 23.oktober og 30.oktober
Tid: kl 1800-2100
Pris: kr 950,-/760,- ikkemedlem/medlem + materialer
Påmelding her:  kursimosshusflidslag@gmail.com

Hvis du vil lære å veve bånd har du mye å glede deg til. Båndveving er ganske enkelt, og krever hverken mye utstyr eller plass. Prinsippet er enkelt nok, og så er det bare litt øvelse som skal til. Stram innslaget godt og pass på bredden, så går det bra.